Tag Archives: recognition at work examples

Кызматкерди таануу эмне үчүн маанилүү

Эмне үчүн кызматкерди таануу Бүгүнкү атаандаштык чөйрөсүндө жогорку натыйжалуу кызматкерлерди жалдоо жана кармап калуу уюмдар үчүн эң татаал маселелердин бири болуп саналат. Уюмдар кызматкерлердин мотивациясын жана аткарылышын жогорулатуунун жолдорун издеп жатканда, алар өкүл таануунун баалуулугун эске алышы керек. Өкүлдүн Ыраазычылыгынын схемасы колдонулган техникалардын жыйындысы катары. Компания өз кызматкерлеринин аракетин жана алардын милдеттенмелеринин баасын таануу үчүн. … Read more