Tag Archives: hp laptop screen black but keyboard lit up

HP Ноутбугу күйөт, бирок экраны кара

HP Ноутбугу күйгүзүлөт HP компьютеринин дисплейлери бир нече себептерден улам кара болуп калат. Бул карап чыгуу HP PC караңгы экрандын эң жакшы чечимин табууга багытталган. Ушул себептерден улам, HP PC тез өчөт. Туруксуз экспоненттин программалык камсыздоосунан улам. Өндүрүштүк көйгөйлөрдөн улам, фон жарыктандыруу жетишсиз. Компьютер өтө ысып кеткенде Windows кокусунан экранды караңгылатат. Камтылган PC компоненти дисплейди … Read more