Tag Archives: design principles of linux operating system

Linux операциялык системасынын компоненттери

Linux операциясынын компоненттери Linux жумушчу алкагы жалпыга жеткиликтүү платформа болуп саналат. Продукцияңыздын жыйындысы менен материалдык байлыктардын иштеши үчүн өз ара аракеттенүү үчүн. Смартфондордон суперкомпьютерлерге чейин. Ар бир Linux негизделген операциялык системасы. Linux компонентинен турат. Бул жабдуулардын компоненттери жана калган Жумушчу алкактын камын караган бир нече программалоо тиркемелери менен уланат. Жумушчу алкак башкаларына караганда кеңири таралган … Read more