Кызматкерди таануу эмне үчүн маанилүү

By | December 11, 2023

Эмне үчүн кызматкерди таануу Бүгүнкү атаандаштык чөйрөсүндө жогорку натыйжалуу кызматкерлерди жалдоо жана кармап калуу уюмдар үчүн эң татаал маселелердин бири болуп саналат. Уюмдар кызматкерлердин мотивациясын жана аткарылышын жогорулатуунун жолдорун издеп жатканда, алар өкүл таануунун баалуулугун эске алышы керек.

Өкүлдүн Ыраазычылыгынын схемасы

колдонулган техникалардын жыйындысы катары. Компания өз кызматкерлеринин аракетин жана алардын милдеттенмелеринин баасын таануу үчүн. Мындай долбоорлор жумушчулардын мотивациясына, эффективдүүлүгүнө жана аткарылышына олуттуу таасир этет. Натыйжада, эксперттер өкүлчүлүк сыйлыктары жана таануу программалары ар бир уюмдун HR стратегиясынын маанилүү бөлүгү болушу керек дегенге макул.

Кызматкерди таануунун негизги артыкчылыктары кандай? Эмне үчүн кызматкерди таануу

Why Is Employee Recognition Important

Кызматкерлерди таануу уюмга ар кандай жолдор менен пайда алып келиши мүмкүн. Бул жерде таасир этүүчү маанилүү аймактардын бир нече мисалдары келтирилген:

1. Кызматкердин милдеттенмеси. Эмне үчүн кызматкерди таануу

Ыңгайлуу моюнга алуу кызматкерлердин күнүмдүк милдеттерине көбүрөөк маани жана баалуу салым кошуусун камсыздайт. Натыйжада, адамдар ар кандай иерархиялык көнүгүүлөргө көбүрөөк кызыгышат, анткени алар окшош нерсеге олуттуу салым кошууга аракет кылышат.

2. Позитивдүү иерархиянын маданияты

Таануу кызматкерлердин арасында көбүрөөк аткарууну шыктандыруу менен иш чөйрөсүнүн маданиятын жакшыртат. Натыйжада, бул жагымдуу жана ынтымактуу жумуш орунуна алып келиши мүмкүн.

3. Өкүл тейлөө

Таануу өкүлдөрдүн аткарылышынын жогорку деңгээлине жана позитивдүү иш атмосферасына алып келиши мүмкүн. Натыйжада, мындай кызматкерлер альтернативдүү бизнес мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөгө анча кызыкдар болушу мүмкүн.

Сизге да жагышы мүмкүн: Кызматкерди таануу эмне үчүн маанилүү

4. Корпоративдик сапаттарды жөнгө салуу

Ошо сыяктуу эле, моюнга алуу уюмдун маанилүү ишенимдерин бекемдөөдө маанилүү ролду ойной алат. Натыйжада, бирикмелер жүрүм-турумунун жана жетишкендиктеринин так жолдорун кабыл алуу менен, өздөрүнүн жумушчу күчүн корпоративдик атрибуттарына өзгөртө алышат.

5. Өндүрүмдүүлүк жана натыйжалуулук

Өкүл таануу кызматкердин мотивациясын, жоопкерчилигин жана ээлигин жогорулата алат. Натыйжада, бул бизнестин натыйжалуулугун жогорулатууга жана пайда алып келиши мүмкүн.

6. Прогресс. Эмне үчүн кызматкерди таануу

Мойнуна алынган кызматкерлер көбүрөөк берилген жана ээ болушат. Натыйжада, өкүлдөр “сыйлоо” түрткү болот. Алардын салымдарын баалаган уюм. Натыйжада, ал дагы көрүнүктүү өнүгүүгө жана циклди жакшыртууга түрткү бере алат.

7. Бизнес брендинин баалуулугу

Кызматкерлерди таануу программалары бар компаниялар таланттар сынагында артыкчылыкка ээ болушат. Натыйжада, болочок кызматкерлер уюм өз кызматкерлеринин берилгендигин баалай турганына кепилдик алышат.

Канаттанган иштеп жаткан кызматкерлер иш берүүчү жөнүндө позитивдүү пикир алмашууну жайылтууга жана уюмдагы ачык кызмат орундарына кесиптештерине кайрылууга милдеттүү.

8. Өкүлчүлүктүн бекемдиги жана ишеними

Өкүлдөрдү алардын аракети жана жетишкендиктери үчүн таануу, өзгөчө оор шарттарда, аларды алда канча жакшы жана ишенимдүү сезет.

Жумушчуларды таанууну кантип бекемдөөгө болот? Эмне үчүн кызматкерди таануу

Ассоциациялар кызматкерлерди кызыктыруучу сыйлыктарды ишке ашырууга тийиш. Жана таануу программалары. Бул компаниянын жана анын жумушчу күчтөрүнүн муктаждыктарына ылайыкталган.

Ал эми так программалык план аныкталмак. Ассоциациянын компаниясы, бизнес максаттары жана жумушчу күчүнүн профили боюнча, кээ бир жалпы мүнөздөмөлөр уюмдар боюнча мындай программалардын ийгилигин камсыздайт.

1. Мүнөздөмөлөрү бар моделдер

Узак мөөнөттүү ийгиликке умтулган ар кандай таануу программасы так аныкталган метрикага негизделиши керек. Натыйжада, бул кызматкерлердин арасында адилеттүү божомолдорду түзүүгө, жүрүм-турумдун жана аткаруу чеберчилигинин жагымдуу ыкмаларын иштеп чыгууга жана программанын айкындуулугун жана негиздүүлүгүн камсыз кылууга жардам берет.

2. Идеалдуу. Эмне үчүн кызматкерди таануу

“Кийинкиге калтырылган моюнга алуу көп учурларда четке кагылган”. Ар кандай моюнга алуу, эгерде ал идеалдуу мөөнөттө жеткирилбесе, өз таасирин жоготот. Натыйжада, кыскача таануу таануу программасынын ийгилиги үчүн абдан маанилүү.

3. Бизнестин максаттарына шайкеш келет

Ассоциациялар ошондой эле алардын сыйлыктары жана таануу программалары алардын негизги бизнес максаттарына шайкеш келишин камсыз кылышы керек. Бул ыкма өкүлдөргө чыгышты батыштан айырмалоо мүмкүнчүлүгүн берет жана аларды бул максаттарга жетүү үчүн тийиштүү чараларды көрүүгө көндүрөт.

4. Толуктоодон айырмалануучу

Кызматкерди таануу аракеттери бардык эмгек күчтөрүнүн мүчөлөрүнө аткарууга жана таанылууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү бериши керек. Натыйжада, бул демилгелер ар кандай жумушчу топторуна багытталган ар кандай эмгек акы жана таануу программаларын камтышы керек.

5. Туура пландаштырылган жана аткарылган. Эмне үчүн кызматкерди таануу

Жумушчуларды таануу программасынын ийгилиги. Ар бир уюм абдан көз каранды.

6. Өкүлчүлүк тажрыйбасына көңүл буруңуз

Ар кандай таануу программасынын ийгилигин аныктоочу негизги аспектилеринин бири кызматкер тажрыйбасы болуп саналат. Кызматкерди таануу инновация этаптарын колдонуу циклдерди текшилөөгө жана өкүлчүлүк тажрыйбасын жакшыртууга жардам берет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *